EXTRA'S

VIO's van all fours

Na een initiatief van de studieverenigingen SV Ilythia (Groningen), MSV Hera (Maastricht) en SV Carmentis (Rotterdam) is de facebookgroep VIO's van all fours opgezet. Bij deze drie studieverenigingen is de wens ontstaan om een infrastructuur te bouwen waarmee verloskundigen in opleiding op een laagdrempelige manier kennis met elkaar kunnen delen en elkaar (digitaal) kunnen ontmoeten. Vanuit Amsterdam heeft Simone Lagerwaard zich hierbij aangesloten.

Geïnspireerd door de Facebook pagina ‘KNOV inspiratienetwerk’, willen we door middel van deze pagina verloskunde studenten uit het hele land met elkaar in contact brengen. Deze pagina is dan ook bedoeld voor ALLE VIO’s uit Nederland en recent afgestudeerde verloskundigen.

Neem snel een kijkje!VIOS_ALL_FOURS.jpg
VIO's van all fours

De opleidingscommissie

Wat is de OC?
De opleidingscommissie (OC) bestaat uit drie studenten en drie docenten die tweemaal per kwartaal vergaderen. Kort samengevat is de taak van de OC om de opleidingsmanager en de Instituuts Medezeggenschapraad (IMR) te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit en studeerbaarheid van de Bachelor opleiding Verloskunde aan de Hogeschool te Rotterdam.

Wat doet de OC?
Eén van de belangrijkste taken is het beoordelen van de onderwijs-en examenregeling (OER). Op delen daarvan heeft de OC instemmingsrecht, over andere delen kunnen zij een advies schrijven. Daarnaast brengt de OC gevraagd en ongevraagd advies uit aan de onderwijsmanager en IMR over het onderwijs en de opleiding in bredere zin, bijvoorbeeld naar aanleiding van zaken die studenten aandragen. Ook werkt de OC samen en onderhoudt contact met andere commissies binnen het Instituut Voor Gezondheidszorg, waaronder Studievereniging Carmentis.

Meer weten?
De OC plaats elk kwartaal een kwartaalupdate op Hint. De notulen van de vergaderingen en de uitgebrachte adviezen worden geplaatst op CumLaude, in de map ‘Algemene informatie’. Via
OC-verloskunde@hr.nl kun je contact op nemen met de OC. Daarnaast kun je ook een van de leden aanspreken. Via deze link kom je terecht op de Hint pagina, waarop je meer informatie kunt lezen en de leden staan.

Wil je meer weten over het werk en functioneren van een OC? Kijk dan eens op deze website

Schermafdruk_2018-05-30_00.00.33.png
Opleidingscommissie

Onze sponsoren