VERENIGING

Studievereniging Carmentis

IMG_2613_2.JPG
Bestuur 2021-2022

S.V. Carmentis is opgericht om een orgaan te creëren tussen het organiserende/docerende team en de studenten. Vanuit die functie verstrekt SV Carmentis gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam van de Bacheloropleiding Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast organiseert de vereniging zowel studiegerelateerde activiteiten, zoals casuïstieklessen en wereldcafés, als niet studiegerelateerde activiteiten, zoals het introductiekamp, borrels en excursies. 

Onze sponsoren