VERENIGING

Studievereniging Carmentis

S.V. Carmentis is opgericht om een orgaan te creëren tussen het organiserende/docerende team en de studenten. Vanuit die functie verstrekt SV Carmentis gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam van de Bacheloropleiding Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast organiseert de vereniging zowel studiegerelateerde activiteiten, zoals casuïstieklessen en wereldcafés, als niet studiegerelateerde activiteiten, zoals het introductiekamp, borrels en excursies. 

4A.jpeg
Bestuur 2023-2024

Onze sponsoren