Commissies 2018-2019

Commissies 2018-2019

Educacie

Commissieleden: Sophie de Kok (2e jaars), Merel den Besten (2e jaars), Janniek Burger (1e jaars), Iris van Aarendock (1e jaars), Alien Sloof (2e jaars)

Deze commissie zal de studie gerelateerde activiteiten organiseren. Hieronder vallen onder andere de casuïstieklessen, het wereldcafé en symposia. Samen kan gebrainstormd worden over eventuele aanvullende activiteiten, zoals de snijzaal van het afgelopen jaar. Het voornaamste doel van de educacie is het bieden van een aanvulling op het huidige onderwijsprogramma, door middel van het organiseren van studiegerelateerde activiteiten.

file.jpeg


Ledencie_20182019.jpeg

Ledencie

Voorzitter: Geke Beckerman

Commissieleden: Merel Taal (2e jaars), Julia Kraan (2e jaars), Donna van Loo (1e jaars), Vivian Luttik (1e jaars)

Deze commissie is verantwoordelijk voor het contact met de achterban. Graag horen we van leden welke activiteiten zij graag georganiseerd zien worden, of hoe we op andere manieren in kunnen spelen op vragen en behoeften. Daarnaast zal de ledencommissie verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), een toekomstige ledendag en de presentjes voor de nieuwe leden van de vereniging. Binnen de commissie kan gebrainstormd worden over hoe SV Carmentis beter aan kan sluiten op (de wensen van) haar achterban. Het voornaamste doel van de ledencommissie is het vormen van de schakel tussen de leden van SV Carmentis en haar bestuur.


Introcie

Commissieleden: Brechtje Geers (3e jaars), Liselot van den Hurk (3e jaars), Quinty Verbaan (1e jaars), Laura Philippi (1e jaars), Hannah Burggraaf (1e jaars), Rebekka Sijl (1e jaars), Veerle Molenaar (1e jaars), Gwendolyn Zeeman (1e jaars)

Ieder jaar wordt er door SV Carmentis een introductiekamp georganiseerd voor de nieuwe verloskunde studenten. Deze commissie zal in het studiejaar 2018/2019 het introductiekamp voorbereiden voor het studiejaar 2019/2020. Aan de introductiecommissie van het collegejaar 2018/2019 wordt tevens gevraagd te brainstormen over- en kritisch te kijken naar de organisatie van het afgelopen jaar. Het voornaamste doel van de introductiecommissie is het organiseren van het onvergetelijke introductietijd voor de nieuwe verloskunde studenten.

IMG-20181210-WA0005.jpg


Afstudeercie_1819.jpg

Afstudeercie

Commissieleden: Fleur Rutten (3e jaars), Beauwine Bruyninckx (3e jaars), Melanie Jansen (3e jaars), Lydia Keur (3e jaars), Nora Kwakernaak (3e jaars) en Liesbeth Kammeraat​ (3e jaars)

Ieder schooljaar wordt er zowel een bedrijvenmarkt als verschillende afstudeeractiviteiten georganiseerd door SV Carmentis. Dit jaar neemt voor het eerst de 'Afstudeercie' de organisatie van deze activiteiten op zich!Eventcie

Commissieleden: Elena van der Vlugt (2e jaars), Dieuwertje Koster (2e jaars), Jim Bakker (2e jaars), Nora Kwakernaak (3e jaars)

Deze commissie zal de niet-studie gerelateerde activiteiten organiseren. Deze commissie zal zich buigen over het organiseren van activiteiten zoals feesten en borrels, maar ook de organisatie van de ouderavond voor de eerstejaars. Daarnaast zullen zij ook gaan brainstormen hoe zowel de organisatie als de opkomst voor de niet-studie gerelateerde activiteiten een boost kunnen krijgen. Het voornaamste doel van de eventcie is het organiseren van gezellige activiteiten die bijdragen aan de saamhorigheid binnen de Verloskunde Academie Rotterdam.

Onze sponsoren