OVER SV CARMENTIS

Missie  

De vierjarige opleiding tot verloskundige is een belangrijke periode waarin je je ontwikkelt tot professional binnen de verloskundige beroepsgroep. Daarnaast ontmoet je mensen waarmee je dezelfde interesse, passie en positie deelt. Deze overeenkomsten zorgt voor een band voor het leven en legt ook de basis om elkaar te stimuleren in persoonlijke groei en ontwikkeling. S.V. Carmentis wil de studietijd van haar leden verrijken door deze groei en ontwikkeling aan te moedigen op persoonlijk, professioneel, educatief en sociaal gebied. De studievereniging brengt gelijkgestemden bij elkaar. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten, zoals casuïstieklessen, borrels en symposia. S.V. Carmentis is er voor en door studenten!

snijzaal.jpeg
36541428_1937140993035690_9160928181648097280_o.jpg

Visie    

De visie van S.V. Carmenis wordt gevormd door drie pijlers:

Persoonlijke ontwikkeling op professioneel gebied  

Tijdens de opleiding tot verloskundige krijgen studenten de handvaten aangereikt om zich op professioneel vlak te ontwikkelen. S.V. Carmentis streeft ernaar de professionele groei van haar leden te vergroten en te stimuleren. Zo draagt zij onder andere bij aan overdracht van persoonlijke en verloskundige ervaringen. De vereniging vindt het belangrijk om de dialoog tussen studenten van verschillende leerjaren te faciliteren. In het organiseren van activiteiten richten we ons op belangrijke aspecten van onze beroepsontwikkeling. Hierin kijken we zowel naar beroepsinhoudelijke en praktische, als naar de (inter)nationale ontwikkelingen binnen het verloskundig vakgebied. Door het uitdagen van studenten om visies uit te wisselen en te discussiëren over standpunten, bevordert S.V. Carmentis het nadenken over belangrijke verloskundige onderwerpen. Daarnaast wil S.V. Carmentis de ruimte bieden om ervaringen in onderwijs en stages met elkaar te delen.


Persoonlijke ontwikkeling op educatief gebied 

Tijdens de opleiding krijgen studenten de essentiële basiskennis van het verloskundig vakgebied aangereikt. Op educatief gebied streeft S.V. Carmentis ernaar om, buiten het reguliere onderwijs, kennisoverdracht te bevorderen tussen studenten en (ervarings)deskundigen. Zij zal dit faciliteren door het organiseren van activiteiten waar diverse onderwerpen worden besproken. S.V. Carmentis staat open voor verschillende meningen en inzichten en bevordert met haar activiteiten het vormen van een eigen visie. Hierdoor krijgt iedere student de mogelijkheid zich op professioneel en educatief gebied te ontwikkelen.


Persoonlijke ontwikkeling op sociaal gebied 

Naast de beroepsinhoud, zet S.V. Carmentis zich ook in voor het plezier beleven aan de studententijd en de sociale ontwikkelen van haar leden. Zij streeft naar een gezellige studententijd, het opbouwen van vriendschappen en een grote saamhorigheid binnen de opleiding. Vanwege de studiebelasting van de opleiding is het belangrijk om ontspanning op te zoeken en geeft het extra waarde om elkaar beter te leren kennen. De vereniging zal door middel van het organiseren van ontspannende en gezellige activiteiten hieraan bijdragen. Studenten krijgen hierdoor de kans zowel binnen als buiten hun eigen studiejaar contacten op te doen.

Onze sponsoren